Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

„ALSÓS ISKOLAÉPÜLET ÉS TORNATEREM ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE I. ÜTEM”

JETA-123-2018

Szakmár Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz, „4. Energetika racionalizálási projektek megvalósításának támogatása” pályázati ablakra. A konstrukció keretében a JETA-123-2018 azonosító számú „Alsós iskolaépület és tornaterem energetikai korszerűsítése I. ütem” című projektünket az Alapítvány Kuratóriuma 28.426.694.-Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A felújítás keretében sor került a meglévő nyílászárók cseréje, melyet a jelenlegi méretekkel megegyező műanyag szerkezetű, hőszigetelt nyílászáróra cseréltük, összesen 61 db-ot mely összességében 233 m2. Az ablakokhoz tartozó külső és belső párkányok is cserélésre kerültek. Az iskola építésekor még nem volt lehetőség hőszigetelésre, ezért a teljes födémszerkezet (610 m2) utólagos hőszigetelését is szükségessé vált elvégezni fóliákkal együtt a jelenlegi szerkezeti rétegek felett a padlástérben 25 cm vastagságban. A nyílászárók beszerelése során a terveket úgy alakítottuk ki, hogy az épület a PAKS2 beruházáshoz munkásszállónak is megfeleljen, és ne kelljen az új válaszfalakhoz ablakokat cserélni. Ennek érdekében az osztálytermek középső ablakait megosztottuk és egy pillér került felfalazásra, hogy a válaszfalak ezekhez a pillérekhez tudjanak kapcsolódni. A nyílászárók cseréjéhez kapcsolódó kőműves és festő javítási munkálatok is elvégzésre kerültek.

A fejlesztés közvetlen célja volt, az épület teljes energetikai korszerűsítése, hatékonyság fokozása, valamint a környezetbarát technológiai megoldások alkalmazása a megfelelő hőkomfort biztosítása érdekében. E nélkülözhetetlen és tovább nem halogatható fejlesztés megvalósulásával hosszú távon eredményesebben és költséghatékonyabban, valamint fontos szempontként környezetkímélőbben lehet az alsós iskolát és a tornatermet üzemeltetni.

Közvetett célja, az energiafelhasználás csökkentéséből származó ÜHG kibocsátás mérséklése, elvárt eredménye, a célok minél messzebb menő megvalósítása. Fontos tényező volt továbbá, a példa értékű környezettudatos energiaellátási rendszer bemutatása, valamint, hogy a működés kisebb környezetterhelést jelentsen. A környezettudatos értékrendszerhez illeszkedik a kisebb környezetterhelésű működés elősegítése is.

A beruházás során eredményül értük el, hogy az épület nyílászáró cseréjével, födém szigetelésével csökken a hőveszteség, ezzel tekintélyes hőenergia mennyiség takarítható meg, valamint példaértékű fejlesztés került megvalósításra, mellyel a helyi lakosokat ösztönözzük hasonló beruházásokra. Demográfiai kihatása lehet, hogy a község lakosságának átlag életkora is csökkenhet, ha a fiatalok itt maradnak a településen, mert itt helyben is egy korszerű iskolába járathatják gyermekeiket. Tekintettel arra, hogy a környező településekről jelenleg is járnak diákok iskolánkba, a fejlesztést követően várhatóan még nagyobb igénybevételnek lesz kitéve az épület, és kihasználtsága nőhet.

Megnyert palyazatok
Megszakítás