Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: SzakmariKOH

Jótékonysági felhívás!

Szakmár Község Önkormányzata és a Magyar Pünkösdi Szeretetszolgálat felhívással fordul Szakmár és a környező települések lakóihoz. Kovács Zoltán szakmári lakos és két kislányának háza 2021.02.08-án egy baleset következtében leégett. A család részére pénzadományt gyűjtést szervezünk a leégett ház felújítására.

Aki tud és szeretne segíteni a családon Ők a Magyar Pünkösdi Szeretetszolgálat

10402537-50526754-82651022 számú számlára

történő utalással tehetik meg, úgy, hogy a közlemény rovatban feltüntetik Kovács Zoltán szakmári lakos nevét.

Az önkormányzat és a család nevében is nagyon szépen köszönjük a segítségnyújtást és a felajánlásokat!

Előlegcsökkentés lehetősége kisvállalkozásoknak

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évi adóelőleg csökkentés lehetőségéről /KATA adózókon kívül nyilatkozat alapján vehető igénybe/

Megjelent a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet. 

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.

RÉSZLETEK > > >

HIRDETMÉNY

SZAKMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

a településfejlesztési, településrendezési és településképi dokumentumok partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017. (IV. 25.) sz. partnerségi rendelete alapján tekintettel a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés b-c) pontjaira

ÉRTESÍTI AZ INGATLANNAL RENDELKEZŐ SZEMÉLYEKET, VALAMENNYI SZÉKHELLYEL, TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETET, BEJEGYZETT EGYHÁZAT ÉS CIVIL SZERVEZETET, HOGY

AZ 5301. J. MELLÉKÚT – SZAKMÁR ÖSSZEKÖTŐÚT LÉTESÍTÉSE ÉRDEKÉBEN TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁT KEZDEMÉNYEZTE 40/2020. (X. 14.) SZ. HATÁROZATÁVAL.

A véleményezési dokumentáció (tervező: Építészműhely Kft.) az önkormányzatunk honlapján (www.szakmar.hu) tekinthető meg, 2020. december 15. és 2020. december 23. közötti időszakban.

TISZTELT PARTNEREINK A KÖZZÉTETT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI DOKUMENTUMMAL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNYÜKET, ÉSZREVÉTELÜKET A KÖZZÉTÉTELT KÖVETŐ 15 NAPON BELÜL SZAKMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CÍMÉRE (6336 Szakmár, Bajcsy Zsilinszky E. u. 24. vagy szakmar@dunaktv.hu e-mail címre) ÍRÁSBAN TEHETIK MEG.

KÖSZÖNJÜK A KÖZREMŰKÖDÉSÜKET!

Szakmár, 2020. december 15.

                                          Fercsák Ágnes                                                            András Gábor

                                önkormányzati főépítész                                                 polgármester

Megnyert palyazatok
Skip to content