Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: SzakmariKOH

Csapadékvíz elvezetés

2019 | 03 | 01.

Sajtóközlemény

Szakmár Község csapadékvíz elvezetése

TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00022

Szakmár Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázati kiírásra. A támogató szerv az önkormányzat projektjét 2017. 05. 27-én döntött és 30 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette európai uniós támogatás segítségével.

Pályázat címe: Szakmár község csapadékvíz elvezetése
Szerződött támogatási összeg: 30.000.000,00,- Ft
Támogatás mértéke ({ff9d513f7c3680b789f854f5f541f9cf26f74964b71e918f9d1fdd9da7ed87a8}-ban): 100{ff9d513f7c3680b789f854f5f541f9cf26f74964b71e918f9d1fdd9da7ed87a8}
Pályázat összköltsége: 30.000.000,00,- Ft
A pályázat megvalósításának kezdete: 2017. december 01.
A pályázat befejezésének időpontja: 2019. január 31.

Szakmár Község több részén nem volt, illetve hiányosan volt a csapadékvíz elvezető hálózat kiépítve. A projekt által az érintett területeken lakóépületek és mezőgazdasági művelésű területek találhatóak, ahol a megrekedő csapadékvíz károsította az épületeket valamint a mezőgazdasági művelés során problémát okozott.

Ezért szükséges volt a meglévő szikkasztó árkok átalakítása, összekötése, mélyítése, szintbe hozása. A terület lejtésviszonyai alkalmasak arra, hogy a tervezett csatornahálózattal összegyűjtött csapadékvizek a befogadókba vezethetőek.

A fejlesztés eredményeként megújult a csapadékvíz elvezető hálózat, ezen belül pedig a nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt.

Helyszín Szakmár Mátyás Király utca, kiskőrösi utca, Petőfi utca, Rákóczi utca, Bajcsy Zsilinszky utca. Szikkasztómező kialakítása a Mátyás Király és a Bajcsy Zsilinszky utcában.

A csapadékvíz elvezető hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő helyreállítása, átereszek átépítése, bővítése is megtörtént.

Az elkészült fejlesztés mind gazdasági, mind környezetei és lakossági igényeket figyelembe véve indokolt volt.

A projektről a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

További információ kérhető:

András Gábor
szakmar@dunaktv.hu
06 (70) 903 6739

Szakmár, 2019. március 01.

                                                                                         Szakmár Község Önkormányzata

Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

Még több képet talál ITT a pályázat megvalósításáról

2019 | 06 | 24.

Sajtóközlemény

Iparterület fejlesztése Szakmáron

TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00004

Szakmár Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című pályázati kiírásra. Az Iparterület fejlesztése Szakmáron című és TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00004 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható költségeinek ERFA Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

Pályázat címe: Iparterület fejlesztése Szakmáron

Szerződött támogatási összeg: 45.000.000,00,- Ft
Támogatás mértéke ({ff9d513f7c3680b789f854f5f541f9cf26f74964b71e918f9d1fdd9da7ed87a8}-ban): 100{ff9d513f7c3680b789f854f5f541f9cf26f74964b71e918f9d1fdd9da7ed87a8}
Pályázat összköltsége: 45.000.000,00,- Ft
A pályázat megvalósításának kezdete: 2018. 06 01.
A pályázat befejezésének időpontja: 2019. 06 30.

Szakmár 02/9 és a 03/10 helyrajziszámú földút stabilizációját szerette volna megvalósítani Szakmár Község Önkormányzata, amely a vonzáskörzetében lévő vállalkozások jobb megközelíthetősége miatt vált szükségessé.

A projekt által az érintett területeken új munkalehetőségek megteremtése, a foglalkoztatás növelése a kevésbé versenyképes térségekben működő, betelepült vállalkozások működési helyszínének infrastruktúra fejlesztése, a működési feltételeik kedvezőbbé tétele volt az alapvető elvárás.

Ezért a pályázó zöldmezős beruházást valósított meg, mivel Szakmár területén nem volt korábban iparterület. A 19,4 ha iparterület elérhetőségének javításával a befektetők, betelepülő vállalkozások számára vonzóvá tette a megvalósítási helyszínt.

A megvalósult fejlesztés során elkészült:
565 méter hosszú útszakasz, melyből 221 méter aszfaltos, 334 méter mart aszfaltos,
565 méter hosszú gyepráccsal burkolt és földmedrű csapadékvíz elvezető árok kiépítése,
1 darab transzformátor állomás kiépítése.

Az elkészült fejlesztés mind gazdasági, mind környezetei és lakossági igényeket figyelembe véve indokolt volt.

A projektről a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

További információ kérhető:

András Gábor

szakmar@dunaktv.hu
06 (70) 903 6739

Szakmár, 2019. június 24.

                                                                                         Szakmár Község Önkormányzata

Önkormányzati adóhatóság dokumentumai

2017. évi helyi iparűzési adó bevallás

Megtekint

2016. évi helyi iparűzési adó bevallás

Megtekint

2015. évi helyi iparűzési adó bevallás

Megtekint

Mezőgazdasági őstermelő nyilatkozata a 2014. évi árbevételről

Megtekint

BEVALLÁS

gépjárműadóról

Megtekint

BEVALLÁS

a magánszemély kommunális adójáról

Megtekint

Kérelem

TÚLFIZETÉS VISSZAUTALÁSÁHOZ

Megtekint

Kérelem

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY kiállításához

Megtekint

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

Megtekint

BEVALLÁS

a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

Megtekint

BEVALLÁS

a helyi iparűzési adóról H nyomtatvány

Megtekint

KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ

a bevallás helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

MEGTEKINT

MEGHÍVÓ

Szakmár Község Önkormányzata
sok szeretettel hív és vár minden érdeklődőt
a
2019. március 14-én, 17 órakor
kezdődő
Ünnepi megemlékezésre.
Részletek

Tisztelt Látogató!

Szakmár Község Önkormányzatának és Képviselő-testületének nevében szeretettel köszöntök minden kedves vendégüket településünk honlapján!

Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy internetes kalandozása során felkereste községünk hivatalos weblapját.

A következő oldalak létrehozásával kettős célt szeretnénk elérni: egyrészt bemutassuk településünket, másrészt hasznos és fontos információk, valamint szolgáltatások közzététele révén erősítsük az önkormányzat ügyfélbarát, szolgáltató jellegét. Látogatása során megismerkedhet településünk történelmi múltjával, jelenével, értékeinkkel, kulturális életünkkel.

Megismerheti községünk történetét, nevezetességeit, intézményeit, betekintést nyerhet a településünk oktatási-, kulturális- és sportéletébe, tájékozódhat Szakmár közéletéről, valamint információt kaphat rendezvényeinkről, ünnepeinkről.

A község megválasztott polgármestereként nagy hangsúlyt szeretnék fektetni értékeink megóvására, hagyományaink őrzésére, felelevenítésére, a közös együttműködésre, hiszen csak összefogással érhetünk el és hozhatunk létre olyan maradandó értékeket, melyekre az utánunk következő nemzedék is büszke lehet majd.

A község megválasztott polgármestereként nagy hangsúlyt szeretnék fektetni értékeink megóvására, hagyományaink őrzésére, felelevenítésére, a közös együttműködésre, hiszen csak összefogással érhetünk el és hozhatunk létre olyan maradandó értékeket, melyekre az utánunk következő nemzedék is büszke lehet majd.

Bízom abban, hogy honlapunk hozzájárul ahhoz, hogy az érdeklődők mindig az aktuális képet kapjanak településünkről, annak életét színesítő rendezvényeiről. Barangoljon hát továbbra is kedvére és kívánom, hogy e látogatás kellemes és hasznos perceket szerezzen. Ha pedig sikerült felkelteni érdeklődését, a virtuális kirándulás után kérem, tapasztalja meg Szakmár község vendégszeretetét a valóságban is.

András Gábor
polgármester

MEGHÍVÓ

Szakmár Község Önkormányzata
sok szeretettel hív és vár minden érdeklődőt
a
2019. március 16-án
(szombat)
19.00 órakor kezdődő
’48-as BÁLRA!
Zene: Bravo Zenekar
Belépő: 2500,- FT

Részletek

Megnyert palyazatok
Megszakítás