Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Hírek

Pályázati felhívás

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

a Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 6336 Szakmár, Bajcsy-Zs. u. 24.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kereskedelemmel, szállásadói engedéllyel, telephelyengedéllyel kapcsolatos feladatok ellátása. A Képviselő-testület és annak bizottságával, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének működésével kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása. A Polgármester és a Jegyző által meghatározott adminisztratív feladatok ellátása, ügyviteli eszközök kezelése. A Hivatalhoz érkező küldemények átvételével, érkeztetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Iktatja az ügyiratokat, ellátja az iratkezeléssel, irattározással, selejtezéssel, levéltárba adással kapcsolatos feladatokat. Hirdemények kifüggesztésével, levételével és az ügyfél tájékoztatásával kapcsolatos feladatok elvégzése. Hazai és uniós pályázati felhívások figyelemmel kísérése. Uniós pályázatok előkészítésében közreműködés. Hazai pályázatok, támogatási igények előkészítése, megvalósítás koordinálása, felhasználások dokumentálása. A lezárult pályázatokkal kapcsolatos elszámolások, jelentések előkészítése. Választási feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Legalább középfokú képesítés,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:

•         önálló munkavégzésre való képesség,

•         problémamegoldó képesség,

•         jó kommunikációs készség (szóban és írásban egyaránt),

•         felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 45/2012. (III.20.) Korm. rendeletben meghatározott tartalmú részletes szakmai fényképes önéletrajz
• végzettséget igazoló okiratok másolata
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
• nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. január 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 15.

A pályázatok benyújtásának módja:.

• Elektronikus úton Csefkóné Busa Andrea jegyző részére a szakmar@dunaktv.hu hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30.

Ivóvíz fertőtlenítés

TISZTELT FELHASZNÁLÓK!

A Kiskunsági Víziközmű – Szolgáltató Kft. értesíti Tisztelt Felhasználóit, hogy

2021. november 04 – november 14 – ig

ivóvíz hálózat fertőtlenítési és hálózat tisztítási munkát végez

Kalocsa – Bátya – Fajsz – Dusnok – Szakmár – Homokmégy –Mácsa – Halom – Öregcsertő – Csorna-puszta – Drágszél – Miske – Újtelek – Dunaszentbenedek – Alsóerek – Felsőerek – Hillye – Alsómégy – Géderlak – Dunapataj – Foktő – Uszód – Ordas – Harta helységekben,

valamint

2021. november 09 – november 15 – ig

Dunatetétlen Községben.

A fenti időszakban a víz minőségének romlásával, időszakos vízhiánnyal és nyomás csökkenéssel kell számolni.

Ivóvízszükségletüket az esetleges rövidebb vízhiányos időszakok áthidalására előtárolással szíveskedjenek biztosítani.

Továbbá felhívjuk Tisztelt Felhasználóink figyelmét, hogy Foktő Községben 2021. november 04-én 22:00 órától november 05-én 05:00-óráig teljes vízhiány lesz távvezeték öblítési munkálatok miatt.

Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak, Ordas, Dunatetétlen Községekben és Harta Nagyközségben 2021. november 08-án 22:00 órától november 09-én 05:00-óráig teljes vízhiány lesz távvezeték öblítési munkálatok miatt.

Fajsz, Bátya és Foktő Községekben 2021. november 09-én 22:00 órától november 10-én 05:00-óráig teljes vízhiány lesz távvezeték öblítési munkálatok miatt.

Ezen időszakra megkérjük a fentebb felsorolt Községek Felhasználóit, hogy ivóvízszükségletüket előtárolással biztosítani szíveskedjenek.

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

Kiskunsági Víziközmű – Szolgáltató Kft.

Lakossági tájékoztató

Tájékoztatom Önöket, hogy a 153 számú vasútvonalon Öregcsertő – Kalocsa állomások között a 244+94 hm szelvényben, és az 5311 jelű Szakmár – Miske összekötő út 2+352 km szelvényében található útátjáróban karbantartási munkát végzünk.

A munkavégzést 2021.október 25-től 29-ig naponta 08:00 és 14:00 között félpályás forgalomkorlátozás mellett terveztük be.

Az útátjáró karbantartása közben, derült ki, hogy a vasúti pályasínek oly mértékben elhasználódottak, korrodáltak, hogy azok cseréje feltétlenül szükséges, a forgalombiztos vasúti közlekedés fenntartása érdekében.

A nem várt rendkívüli vis maior esemény megszüntetését, az alábbi időpontban végezzük el:

  • 2021. október 27. 23:00-tól 2021. október 28-án 02:00-ig

A fenti időszakban a vasúti átjáró le lesz zárva, ez idő alatt közúti közlekedésre a 265+79 hm szelvényben (5308 j út Dunapataj-Szakmár-Kalocsa 17+151) szelvényben lévő átjárót kell használni.

A lakosság türelmét előre is köszönjük.

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

Megnyert palyazatok
Skip to content