Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Szakmár-Felsőerek szállási út felújítása

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-PLUSZ-1.2.3-BK1-2022-00020

Kedvezményezett: Szakmár Község Önkormányzata

Támogatás összege: 50.000.000,- Ft

Támogatási intenzitás: 100%

Befejezés tervezett időpontja: 2023. 08. 17.

A Szakmár, Felsőerek szállás belterületi útja a Magyar Állam tulajdona volt 2020. év végéig, de a közúton sem felújítások, de még minimális karbantartások sem történtek. A belterületi út tulajdonjogát 2020. év végével Szakmár Község Önkormányzata – a későbbi fejlesztési források reményében – átvette. A közút jelenlegi, erősen romlott állapota azonnali felújítást igényel. Az út állapotának további romlása esetén a tömegközlekedés és a későbbiekben személygépjárművel történő közlekedés már nem biztosítható, így a településrészen élők (108 fő (2009)) jelentős részének erősen korlátozott lenne a közlekedés, ami által ellehetetlenedik a munkavégzés, a közintézményekbe történő eljutás, az életszínvonal fenntartásához szükséges termékek beszerzése, a közösségi kapcsolatok fenntartása, stb.

A fejlesztéssel érintett terület közvetlen környezetében lakóépületek találhatók, a tágabb környezetben pedig a területre jellemzően mezőgazdasági tevékenység végzésére alkalmas területek, gazdasági épületek találhatók, amelyek elérhetősége javul a fejlesztést követően. A települést a 53109-es, szilárd burkolatú útról lehet megközelíteni, ezen kívül más szilárd vagy stabilizált úton keresztül a település és körzete nem közelíthető meg, csak földúton, ami személygépjárművek, tömegközlekedési eszközök számára nem megfelelő, csapadékos időben pedig a mezőgazdasági gépek számára is nehezen járható terepet jelent.

A sokasodó kátyúkat a helyközi tömegközlekedést biztosító szervezet gépjármű vezetői már észrevételezték, és jelezték, hogy amennyiben az út állapota tovább romlik, a buszközlekedést korlátozni, szélsőséges esetben fel kell függeszteni, aminek következtében a lakosok elvesztenék a tömegközlekedés lehetőségét.

Az út korszerűsítése céljából tervező került felkérésre, aki a vonatkozó jogszabályok ismeretében meghatározta a korszerűsítés mértékét. A korszerűsítés során az 555 méter hosszúságú útszakaszon a teherbírási elégtelenségeket pályaszerkezet cserével kell javítani, a felgyűrődéseket le kell marni, a magas padkát fel kell nyesni és el kell szállítani, a hulladékot az előírásoknak megfelelően kell kezelni. A szikkasztó árokból a cserjét ki kell írtani és az árkot ki kell tisztítani. A burkolatra profilozó kiegyenlítő réteget kell építeni Z 0/22 zúzalékból 5 cm vastagságban 2,5 %-os két oldali oldaleséssel, majd 2,5+3,5 vastagságban AC-11 N j. kopó aszfaltot kell építeni szintén két oldali 2,5 %-os oldaleséssel.  Az aszfaltot az útcsatlakozásoknál le kell lefuttatni. Az út padkáját 1,0 m szélességben 10 cm vastagságban Z 0/22 zúzalékból kell megépíteni. A korszerűsítést követően a pályaszerkezet a fenntartási időszak ideje alatt, illetve azt követő években nem igényel javítási költségeket, a minimális karbantartási költségek az árok és az útfelület tisztítására vonatkoznak. A műszaki tartalom csökkentése esetén a burkolat idő előtti berepedezése, felgyűrődése, kátyúsodása fordulhat elő, ami a pályaszerkezet gyors romlásával jár együtt.

Az új, korszerűsített burkolat alkalmas a menetrendszerű helyközi járatok-, a helyi lakosok gyalogos-, kerékpáros-, és gépjárművel történő-, illetve a település helyéből adódó gazdasági célú járművek közlekedésére.

Megnyert palyazatok
Megszakítás