Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Szakmár Község Óvodájának felújítása

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-PLUSZ-3.3.1-21-BK1-2022-00024

Kedvezményezett: Szakmár Község Önkormányzata

Támogatás összege: 44.000.000,- Ft

Támogatási intenzitás: 100%

Befejezés tervezett időpontja: 2023. 11. 30.

A fejlesztés keretében az Önkormányzat a meglévő óvodaépület korszerűsítését kívánja megvalósítani, azon munkálatokkal, melyek nem képezték részét a korábbi pályázatoknak. Az érintett óvodaépület akadálymentes használata jelenleg biztosított, akadálymentes parkolóval, a közlekedési útvonalak megfelelő kialakításával, a bejáratnál akadálymentes rámpával, a nyílászárók megfelelő méreteivel, illetve akadálymentes wc helyiséggel. A tervezett munkálatok hagyományos építőanyagok alkalmazásával kerülnek majd megvalósításra.

A fejlesztés keretében tervezett energetikai korszerűsítések -bejárati ajtók cseréje, födémszigetelés a hozzáépített lapostetős épületrészeken, hűtő-fűtő légkondicionáló berendezések 2 csoportszobában és napelemek elhelyezése – az Intézmény fenntartható működtetésében kiemelt fontosságú, emellett a gyermekek egészséges és korszerű környezetét biztosítja. A mosdó-wc helyiségek elavult padlóburkolatainak és a falazat csempeburkolatának cseréje, valamint az épület falazatának teljes belső szobafestése tisztasági és esztétikai indokok miatt szükségszerűvé vált. Tervezett továbbá a nyílászárók árnyékolásának megoldása redőnyök felszerelésével és a lámpatestek cseréje tervezett ledes energiahatékony megoldással.

Az infrastrukturális fejlesztés egészséges, motiváló környezetet teremtene az óvodás korú gyermekek számára, a térigény biztosítására, az egészséges nevelés feltételeinek megteremtésére. Kiemelt szempont az infrastrukturális beruházás és a már alkalmazott, vagy alkalmazni kívánt modern nevelési módszerek összhangjának biztosítása, az egyénre szabott nevelés, készség és képességfejlesztés feltételeinek megteremtése.

A fejlesztés eredményeként létre jövő óvodai szolgáltatás az óvoda felvételi körzetében növeli a hozzáférhetőséget a hátrányokkal küzdő gyermekek fejlesztéséhez szükséges intézményi infrastruktúrához és pedagógiai környezethez, az egészséges és korszerű nevelési feltételekhez.

A szakmai fenntarthatóság az intézményben hosszútávon biztosított, mivel az óvodai nevelést magas színvonalon és sokoldalúan képzett óvodapedagógusok végzik. A 3 éves kortól kötelező óvodai ellátás feltételrendszerének az intézmény a fejlesztést követően megfelelne mind szakmai, mind infrastrukturális, mind pedig tárgyi feltételek tekintetében. A beruházás megvalósulása után az intézmény biztosítani tudja majd a korszerű pedagógiai környezet tárgyi feltételét, háttérrendszerét.

Megnyert palyazatok
Megszakítás