Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

Még több képet talál ITT a pályázat megvalósításáról

2019 | 06 | 24.

Sajtóközlemény

Iparterület fejlesztése Szakmáron

TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00004

Szakmár Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című pályázati kiírásra. Az Iparterület fejlesztése Szakmáron című és TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00004 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható költségeinek ERFA Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

Pályázat címe: Iparterület fejlesztése Szakmáron

Szerződött támogatási összeg: 45.000.000,00,- Ft
Támogatás mértéke ({ff9d513f7c3680b789f854f5f541f9cf26f74964b71e918f9d1fdd9da7ed87a8}-ban): 100{ff9d513f7c3680b789f854f5f541f9cf26f74964b71e918f9d1fdd9da7ed87a8}
Pályázat összköltsége: 45.000.000,00,- Ft
A pályázat megvalósításának kezdete: 2018. 06 01.
A pályázat befejezésének időpontja: 2019. 06 30.

Szakmár 02/9 és a 03/10 helyrajziszámú földút stabilizációját szerette volna megvalósítani Szakmár Község Önkormányzata, amely a vonzáskörzetében lévő vállalkozások jobb megközelíthetősége miatt vált szükségessé.

A projekt által az érintett területeken új munkalehetőségek megteremtése, a foglalkoztatás növelése a kevésbé versenyképes térségekben működő, betelepült vállalkozások működési helyszínének infrastruktúra fejlesztése, a működési feltételeik kedvezőbbé tétele volt az alapvető elvárás.

Ezért a pályázó zöldmezős beruházást valósított meg, mivel Szakmár területén nem volt korábban iparterület. A 19,4 ha iparterület elérhetőségének javításával a befektetők, betelepülő vállalkozások számára vonzóvá tette a megvalósítási helyszínt.

A megvalósult fejlesztés során elkészült:
565 méter hosszú útszakasz, melyből 221 méter aszfaltos, 334 méter mart aszfaltos,
565 méter hosszú gyepráccsal burkolt és földmedrű csapadékvíz elvezető árok kiépítése,
1 darab transzformátor állomás kiépítése.

Az elkészült fejlesztés mind gazdasági, mind környezetei és lakossági igényeket figyelembe véve indokolt volt.

A projektről a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

További információ kérhető:

András Gábor

szakmar@dunaktv.hu
06 (70) 903 6739

Szakmár, 2019. június 24.

                                                                                         Szakmár Község Önkormányzata

Megnyert palyazatok
Megszakítás