Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Hírek

HIRDETMÉNY

SZAKMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

a településfejlesztési, településrendezési és településképi dokumentumok partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017. (IV. 25.) sz. partnerségi rendelete alapján tekintettel a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés b-c) pontjaira

ÉRTESÍTI AZ INGATLANNAL RENDELKEZŐ SZEMÉLYEKET, VALAMENNYI SZÉKHELLYEL, TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETET, BEJEGYZETT EGYHÁZAT ÉS CIVIL SZERVEZETET, HOGY

AZ 5301. J. MELLÉKÚT – SZAKMÁR ÖSSZEKÖTŐÚT LÉTESÍTÉSE ÉRDEKÉBEN TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁT KEZDEMÉNYEZTE 40/2020. (X. 14.) SZ. HATÁROZATÁVAL.

A véleményezési dokumentáció (tervező: Építészműhely Kft.) az önkormányzatunk honlapján (www.szakmar.hu) tekinthető meg, 2020. december 15. és 2020. december 23. közötti időszakban.

TISZTELT PARTNEREINK A KÖZZÉTETT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI DOKUMENTUMMAL KAPCSOLATOS VÉLEMÉNYÜKET, ÉSZREVÉTELÜKET A KÖZZÉTÉTELT KÖVETŐ 15 NAPON BELÜL SZAKMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CÍMÉRE (6336 Szakmár, Bajcsy Zsilinszky E. u. 24. vagy szakmar@dunaktv.hu e-mail címre) ÍRÁSBAN TEHETIK MEG.

KÖSZÖNJÜK A KÖZREMŰKÖDÉSÜKET!

Szakmár, 2020. december 15.

                                          Fercsák Ágnes                                                            András Gábor

                                önkormányzati főépítész                                                 polgármester

Tájékoztatás az 5301. jelű mellékút – Szakmár közötti összekötő útépítési engedélyezéséről

A tervezett út, az 5301 j. (Kiskőrös-Kalocsa közötti) összekötőút 59+037,20 km. szelvényétől, 1,675 km hosszon, 2×1 sávon vezetett mellékútként, a meglévő Szakmár, Kiskőrösi utca folytatásában megépített mezőgazdasági úthoz csatlakozik. A projekt a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 1.3.82. pontja szerint, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás.

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Építtető) megrendelésére, a Pannonway Építő Kft. elkészítette az útszakasz engedélyezési terveit.

Az útszakasz építési engedélyezési eljárásának lefolytatásában illetékes hatóság a Bács Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya (engedélyező hatóság).

Az építési engedélyezés az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet alapján történik.

Az útépítési engedély idegen ingatlan birtokba vételére, annak az építéssel összefüggő használatára nem jogosít, az építéssel összefüggésben támasztható polgári igényt nem dönt el és nem mentesít egyéb előírt engedély megszerzésének kötelezettsége alól.

Tehát jelen építési engedélyeztetési eljárásnak nem tárgya az érintett ingatlanok megszerzése. A beruházással érintett területek megvásárlására/kisajátítására – külön eljárásban – az út kivitelezésre történő elrendelése után van mód, melyről minden érintett ingatlantulajdonos értesítést fog kapni.

MELLÉKLETEK

Megnyert palyazatok
Skip to content