Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015(XI.30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2015(XI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

 Hatályos: 2024. 01. 01

Szakmár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében, valamint a 39/C. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Szakmár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szakmár község illetékességi területén határozatlan időre az alábbi helyi adókat vezeti be:

a) magánszemélyek kommunális adója,

b) helyi iparűzési adó.

2. Magánszemélyek kommunális adója

2. §[1] Magánszemélyek kommunális adójának mértéke adótárgyanként 6.000,- Ft.

3. Helyi iparűzési adó

3. § (1)[2] Az adó mértéke a Htv. szerinti adóalap 2 %-a.

(2)[3] 

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén hatályba.

(2) Hatályát veszti Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testülete magánszemélyek kommunális adójáról szóló 4/2004.(II.25.) számú rendelete.

(3) Hatályát veszti Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi iparűzési adóról szóló 9/2004. (IV.05.) sz. rendelete, valamint az azt módosító 9/2009. (XI.30.)sz. önkormányzati rendelet.


[1] A 2. § a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI.29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

[2] A 3. § (1) bekezdése a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI.29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

[3] A 3. § (2) bekezdését a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI.29.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon  kívül helyezte.

Megnyert palyazatok
Megszakítás