Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása – 2020.

Támogatott: Szakmár Község Önkormányzata (6336 Szakmár, Bajcsy Zsilinszky utca 24.)
Program száma: MFP-EIM/2020
Alprogram neve: Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása – 2020.
Projekt címe: Leromlott állapotú épület megvásárlása és bontása Szakmáron.
Támogatói okirat azonosító: 3196963182
Megvalósítás éve: 2022.
Támogatás összege: 4.999.998 forint
Támogatás mértéke: 100%
A projekt megvalósításának kezdete: 2021. 07.06.
A projekt megvalósításának befejezése:2022.06.31

Szakmár Község Önkormányzata a 3196963182 iratazonosító számú Támogatói Okirat alapján a 2020. évi Magyar Falu Program keretén belül sikeresen pályázott az „Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása” alprogramra. A projekt illeszkedett a pályázati kiírás szerinti célokhoz, támogatható tevékenységekhez.

A pályázat keretén belül az Önkormányzat 4.999.998 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Szakmár településen is jellemző, hogy az idősebb emberek elhalálozásával vagy az ingatlantulajdonosok, örökösök elköltözésével a korábban rendezett épületek elhanyagolttá válnak, az építmények állapota leromlik, amely idővel veszélyezteti a szomszédok életbiztonságát, zavarja a településképet, az ingatlanon megjelenik a parlagfű és más gyomnövények, fertőzésveszélyes helyzetek alakulnak ki, valamint ezek az épületek vonzzák az illegális házfoglalókat is. A pályázat lehetőséget biztosított a településen lévő elhagyott ingatlanok megvásárlására és közcélra történő hasznosítására. Az Önkormányzat célul tűzte ki, hogy szebb, rendezettebb falukép kerüljön kialakításra, hogy ösztönözze a fiatalok megtartását, helyben maradását.

A támogatás keretén belül sor került a Szakmár, Hunyadi utca 7. (hrsz: 374) szám alatt található elhagyott ingatlan megvásárlására. Az Önkormányzat az elszámolni kívánt költségek között szerepeltette az értékbecslés költségét, a projekt előkészítés, tervezési és adminisztrációs költségeket, az épület megvásárlásának, elbontásának, tereprendezésének, illetve a parkosítás és új kerítés építésének költségét.

A települési önkormányzati és térségi, ill. a térség székhelyének önkormányzati fejlesztései jelen fejlesztéssel koherens egységben vannak.

A projekt megvalósítása az eredeti szakmai és pénzügyi terv szerint történt.

A projekttel kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feltételek teljesültek. A falutáblák, valamint a projekt támogatói tábla kihelyezése megtörtént, melyet fotódokumentáció igazol. Az önkormányzat honlapján a projekt megvalósításáról szóló tájékoztató, az arculati elemek használatával feltöltésre került.

A projekt megvalósítása során közbeszerzési kötelezettség nem merült fel.

A pályázatban megfogalmazott célok maradéktalanul teljesültek.

Szakmár, 2022. 08. 02.

                                             András Gábor – polgármester                                                                     

Megnyert palyazatok
Megszakítás