Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Csapadékvíz elvezetés

2019 | 03 | 01.

Sajtóközlemény

Szakmár Község csapadékvíz elvezetése

TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00022

Szakmár Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázati kiírásra. A támogató szerv az önkormányzat projektjét 2017. 05. 27-én döntött és 30 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette európai uniós támogatás segítségével.

Pályázat címe: Szakmár község csapadékvíz elvezetése
Szerződött támogatási összeg: 30.000.000,00,- Ft
Támogatás mértéke ({ff9d513f7c3680b789f854f5f541f9cf26f74964b71e918f9d1fdd9da7ed87a8}-ban): 100{ff9d513f7c3680b789f854f5f541f9cf26f74964b71e918f9d1fdd9da7ed87a8}
Pályázat összköltsége: 30.000.000,00,- Ft
A pályázat megvalósításának kezdete: 2017. december 01.
A pályázat befejezésének időpontja: 2019. január 31.

Szakmár Község több részén nem volt, illetve hiányosan volt a csapadékvíz elvezető hálózat kiépítve. A projekt által az érintett területeken lakóépületek és mezőgazdasági művelésű területek találhatóak, ahol a megrekedő csapadékvíz károsította az épületeket valamint a mezőgazdasági művelés során problémát okozott.

Ezért szükséges volt a meglévő szikkasztó árkok átalakítása, összekötése, mélyítése, szintbe hozása. A terület lejtésviszonyai alkalmasak arra, hogy a tervezett csatornahálózattal összegyűjtött csapadékvizek a befogadókba vezethetőek.

A fejlesztés eredményeként megújult a csapadékvíz elvezető hálózat, ezen belül pedig a nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt.

Helyszín Szakmár Mátyás Király utca, kiskőrösi utca, Petőfi utca, Rákóczi utca, Bajcsy Zsilinszky utca. Szikkasztómező kialakítása a Mátyás Király és a Bajcsy Zsilinszky utcában.

A csapadékvíz elvezető hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő helyreállítása, átereszek átépítése, bővítése is megtörtént.

Az elkészült fejlesztés mind gazdasági, mind környezetei és lakossági igényeket figyelembe véve indokolt volt.

A projektről a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

További információ kérhető:

András Gábor
szakmar@dunaktv.hu
06 (70) 903 6739

Szakmár, 2019. március 01.

                                                                                         Szakmár Község Önkormányzata

Megnyert palyazatok
Megszakítás