Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Út, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása – 2022.

Szakmai beszámoló

Támogatott: Szakmár Község Önkormányzata (6336 Szakmár, Bajcsy Zsilinszky utca 24.)
Program száma: MFP-UHK/2022
Alprogram neve: Út, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása – 2022.
Projekt címe: Önkormányzati út felújítása Szakmáron.
Támogatói okirat azonosító: 3365545733
Megvalósítás éve: 2022.
Támogatás összege: 17.989.966 forint
Támogatás mértéke: 100%
A projekt megvalósításának kezdete: 2022. 07.05.
A projekt megvalósításának befejezése:2022.07.14.

Szakmár Község Önkormányzata a 3365545733 iratazonosító számú Támogatói Okirat alapján a 2022. évi Magyar Falu Program keretén belül sikeresen pályázott az „Út, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása – 2022.” alprogramra. A projekt illeszkedett a pályázati kiírás szerinti célokhoz, támogatható tevékenységekhez.

A pályázat keretén belül az Önkormányzat 17.989.966 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A pályázat keretében a Szakmár, Szegfű utca 255, 248, 247/9 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út került felújításra, aszfalt burkolattal történő ellátásra, melyek leromlott állapotuk miatt korábban rontották a településképet, valamint megnehezítették a közlekedést. A projekt során 1468 m2 felületen, 36 méter hosszan 3,5 méter, míg 419 méter hosszan 3,2 méter szélességben Z0/22 zúzalékból 4.0 cm vastagságban profilozó kiegyenlítő réteg került 2,5 %-os oldaleséssel. Majd a kiegyenlítő rétegre 5,0 centiméter AC 11 N kopó aszfaltréteg került. Továbbá az útpadka föld feltöltéssel, tömörítéssel 1,0 méter szélességben rendezésre került..

A felújítás után a megújult útszakaszon a közlekedés biztonságos és megfelelő, a településkép nagyban javult, a projekt hozzájárult a lakosok megelégedettségéhez. Hosszú távon nagymértékben javítja a településen élők életszínvonalát, valamint a település népességmegtartó erejét, összességében tehát a fejlesztés szükséges és eredményes.

A települési önkormányzati és térségi, ill. a térség székhelyének önkormányzati fejlesztései jelen fejlesztéssel koherens egységben vannak.

A projekt megvalósítása az eredeti szakmai és pénzügyi terv szerint történt.

A projekttel kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feltételek teljesültek. A falutáblák, valamint a projekt támogatói tábla kihelyezése megtörtént, melyet fotódokumentáció igazol. Az önkormányzat honlapján a projekt megvalósításáról szóló tájékoztató, az arculati elemek használatával feltöltésre került.

A projekt megvalósítása során közbeszerzési kötelezettség nem merült fel.

A pályázatban megfogalmazott célok maradéktalanul teljesültek.

Szakmár, 2022. 09. 01.

                                                                                                      András Gábor

                                                                                                       polgármester

Megnyert palyazatok
Megszakítás