Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ebösszeírás

Szakmár Község Önkormányzata a település közigazgatási területén 2023. július 6. napjától július 31. napjáig terjedő időszakban ebösszeírást végez.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján Szakmár Községi Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Szakmár közigazgatási területén 2023. július 6-tól július 31-ig terjedő időszakban ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot kell kitölteni és azt (azokat) köteles az önkormányzathoz visszajuttatni.

Az adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége, azok 2023. július 6-tól kezdődően folyamatosan beszerezhetőek Szakmár Község Önkormányzatnál (6336 Szakmár, Bajcsy-Zs. u. 24.) vagy letölthetőek az önkormányzat honlapjáról a www.szakmar.hu oldalról a dokumentumok – letölthető dokumentumok menüsorból.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:

  • személyesen vagy postai úton eljuttatva Szakmár Község Önkormányzata (6336 Szakmár, Bajcsy-Zs. u. 24.)
  • elektronikusan elküldve a szakmar@dunaktv.hu e-mail címre.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2023. július 31.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben 2023. július 31. napját követően az ebösszeíró adatlapon szereplő adatokban változás állna be, vagy ha ezen időpont után kerül az eb a felügyelete alá, azt be kell jelenteni az önkormányzat részére, a változást követő 15 napon belül.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után.

Az állatvédelmi bírság alapösszege 75.000,- Ft.

Szakmár, 2023. 07. 05.                                                                    

Szakmár Község Önkormányzata

Melléklet
Megnyert palyazatok
Megszakítás