Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Hirdetmény

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/B.§(1) bekezdés a) pontja értelmében tájékoztatást adok arról, hogy Szakmár Község településképének védelméről szóló 12/2017.(XII.19.) önkormányzati rendelet 2020. október 15-i határidővel a 81/2020. (X.14.) önkormányzati rendelet alapján módosult. A módosítással, tulajdonos kezdeményezésére, helyi védelem alá került az Öregtény 5019/1 hrsz-ú ingatlanon álló népi építészeti értékekkel rendelkező lakóépület.

András Gábor sk.
polgármester

Megnyert palyazatok
Megszakítás