Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Óvodai beiratkozás

HIRDETMÉNY  AZ ÓVODAI FELVÉTELRŐL A 2021/2022-ES NEVELÉSI ÉVRE

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy a gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen meg a közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.

Ugyanazon törvény 8.§. (1) bekezdése értelmében: az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, ha a felvételi körzethez tartozó településeken, lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelmét teljesítette.

Óvodánk helyzete lehetővé teszi, hogy a 2018.09.01.–2019.05.31. között született gyermekeket is fel tudjuk venni, miután a 2,5 évüket betöltötték.

Az Emberi Erőforrások minisztere által kiadott 19/2021 (III.10.) EMMI határozatra hivatkozva a 2021/2022-es nevelési évre a beiratkozás a következőképpen történik:

 • Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője 2021. április 30-ig automatikusan felveszi azokat a gyermekeket, akik
  • a felvételi körzethez tartoznak (Szakmár, Újtelek, Felsőerek, Alsóerek, Gombolyag, Öregtény, Kistény),
  • 2021. augusztus 31.-ig betölti a 3. életévet,
  • a felvételi körzethez tartozik és nem érkezett olyan jelzés, hogy a másik óvodába iratkozik be.
  • A felvételről a szülő határozatot fog kapni.
 • Telefonon vagy email-ben keresse az intézményt:
  • akinek a gyermeke 2021.09.01 és 2022.05.31. között tölti be a 3. életévet és igénybe kívánja venni az óvodai nevelést,
  • aki a felvételi körzethez tartozik, de nem a Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezőjébe iratkozik be, hanem másik óvodába,
  • aki nem a felvételi körzethez tartozik, de Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezőjébe kívánja beíratni gyermekét.

Az óvodai beiratkozáshoz az elektronikus felvételi űrlap az alábbi link segítségével érhető el (a link új lapon való megnyitásával)

Aki nem elektronikusan szeretné benyújtani a felvételi kérelmet, az kérjük, telefonon jelezze az óvodavezető felé: 78/475-233

Jelentkezés:

 • Telefonon: 78/475-233-as telefonszámon április 28. és május 7. között 8-15 óráig.
 • E-mail: ovodaszakmar@gmail.com május 7-ig.
 • Link elküldésével május 7-ig.

A szükséges okmányokat óvodakezdéskor kell behozni.

Szeretettel várjuk a gyerekeket!            

Marosvári Gáborné
intézményvezető

Megnyert palyazatok
Megszakítás