Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Pályázati felhívás

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

a Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 6336 Szakmár, Bajcsy-Zs. u. 24.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kereskedelemmel, szállásadói engedéllyel, telephelyengedéllyel kapcsolatos feladatok ellátása. A Képviselő-testület és annak bizottságával, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének működésével kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása. A Polgármester és a Jegyző által meghatározott adminisztratív feladatok ellátása, ügyviteli eszközök kezelése. A Hivatalhoz érkező küldemények átvételével, érkeztetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Iktatja az ügyiratokat, ellátja az iratkezeléssel, irattározással, selejtezéssel, levéltárba adással kapcsolatos feladatokat. Hirdemények kifüggesztésével, levételével és az ügyfél tájékoztatásával kapcsolatos feladatok elvégzése. Hazai és uniós pályázati felhívások figyelemmel kísérése. Uniós pályázatok előkészítésében közreműködés. Hazai pályázatok, támogatási igények előkészítése, megvalósítás koordinálása, felhasználások dokumentálása. A lezárult pályázatokkal kapcsolatos elszámolások, jelentések előkészítése. Választási feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Legalább középfokú képesítés,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:

•         önálló munkavégzésre való képesség,

•         problémamegoldó képesség,

•         jó kommunikációs készség (szóban és írásban egyaránt),

•         felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 45/2012. (III.20.) Korm. rendeletben meghatározott tartalmú részletes szakmai fényképes önéletrajz
• végzettséget igazoló okiratok másolata
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
• nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. január 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 15.

A pályázatok benyújtásának módja:.

• Elektronikus úton Csefkóné Busa Andrea jegyző részére a szakmar@dunaktv.hu hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30.

Megnyert palyazatok
Megszakítás