Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: SzakmariKOH

KÖZLEMÉNY – A 2019. évi óvodai beiratkozás rendjéről

Tisztelt Szülők!

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé:

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője intézményében 2019/2020. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja:

2019. május 14-15.

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ MEGTEKINTÉSE

ÓBÁNYAI DIÁKTÁBOR FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE – JETA-139-2017

Szakmár Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz, „Életminőséget javító beruházások-közösségi épületek létesítése, felújítása, korszerűsítése (óvoda, bölcsőde, művelődési ház, faluház, polgármesteri hivatal, sportlétesítmények, stb.) pályázati ablakra. A konstrukció keretében JETA-139-2017 azonosító számú Óbányai diáktábor felújítása, korszerűsítése című projektünket az Alapítvány Kuratóriuma 14.958.264.-Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A felújítás során az épület megmentése érdekében, utólagos alábetonozással megerősítésre került az alapozás, majd a vizesblokk teljes körű felújítására került sor az alábbiak szerint: egy külső ajtó befalazásával, új közbenső falazat építésével, épített zuhanyfülkékkel új padló és falburkolatokkal, új szaniterekkel, gépészeti vezetékek, illetve szerelvények beépítésével, paneles térelválasztásokkal, valamint vakolatjavításokkal és a helyiségek falfelületeinek teljes körű glettelés utáni festésével. A későbbi süllyedés és vizesedés elkerülése érdekében a függőeresz- és lefolyócsatorna rendszer teljes cseréje és az esővíz elvezetés is megoldásra került, továbbá a külső vakolt felületek homlokzati javítása és festése, valamint egy külső tároló szín építése is megvalósult. Megtörtént a tábor elhasználódott és kényelmetlen belső bútorzatának cseréje, amely 8 db heverő cseréjét tartalmazta

A Kelet Mecsek tájvédelmi körzetében található Óbányai diáktáborunkba a nyári időszakban visszatérő vendégek pihentek ez idáig is, azonban a tábor jó színvonalú működtetéséhez, valamint vendégeink megtartásához elengedhetetlenné vált a felújítás elvégzése. A rekonstrukciót követően a vendégeink továbbra is élvezhetik az egyedülállóan csodálatos környezetet, valamint a komfortosabbá tett szálláshely előnyeit.

A Kelet Mecsek tájvédelmi körzetében található Óbányai diáktáborunkba a nyári időszakban visszatérő vendégek pihentek ez idáig is, azonban a tábor jó színvonalú működtetéséhez, valamint vendégeink megtartásához elengedhetetlenné vált a felújítás elvégzése. A rekonstrukciót követően a vendégeink továbbra is élvezhetik az egyedülállóan csodálatos környezetet, valamint a komfortosabbá tett szálláshely előnyeit.

E természeti adottságok, valamint az energetikailag és esztétikailag is felújított tábor – mely egyaránt alkalmas osztálykirándulás, erdei iskola, csapatépítő tréning, ifjúsági edzőtábor, valamint nyári szabadidős- és szaktábor szervezéséhez, – kihasználtsága várhatóan még nagyobb lesz, még vonzóbbá válik a természetet kedvelő, kikapcsolódni vágyó emberek számára, melynek következtében szélesebb kört lehet bevonni az egészséges életmódra való nevelésbe. A korábbi évekhez képest a lakosság jelentős része fordít nagyobb hangsúlyt a rendszeres testedzésre. Egyre több igény merül fel a szabadidő hasznos eltöltésére, mely nagyon szorosan kapcsolódik a testi és lelki egészség fogalmához. Főleg az élet nehéz és stresszel teli időszakában lehet hatékony eszköz a rendszeres testmozgás, melynek fizikai erőnlét fokozásán túlmenően hangulatjavító hatása is van. Ezen sport iránti igény kielégítésére a természetjárás is kiváló lehetőség és így még több ember számára életstílussá válhat az aktív testmozgás, melynek eléréséhez táborunk kitűnő lehetőséget kínál.

Csapadékvíz elvezetés

2019 | 03 | 01.

Sajtóközlemény

Szakmár Község csapadékvíz elvezetése

TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00022

Szakmár Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázati kiírásra. A támogató szerv az önkormányzat projektjét 2017. 05. 27-én döntött és 30 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette európai uniós támogatás segítségével.

Pályázat címe: Szakmár község csapadékvíz elvezetése
Szerződött támogatási összeg: 30.000.000,00,- Ft
Támogatás mértéke ({ff9d513f7c3680b789f854f5f541f9cf26f74964b71e918f9d1fdd9da7ed87a8}-ban): 100{ff9d513f7c3680b789f854f5f541f9cf26f74964b71e918f9d1fdd9da7ed87a8}
Pályázat összköltsége: 30.000.000,00,- Ft
A pályázat megvalósításának kezdete: 2017. december 01.
A pályázat befejezésének időpontja: 2019. január 31.

Szakmár Község több részén nem volt, illetve hiányosan volt a csapadékvíz elvezető hálózat kiépítve. A projekt által az érintett területeken lakóépületek és mezőgazdasági művelésű területek találhatóak, ahol a megrekedő csapadékvíz károsította az épületeket valamint a mezőgazdasági művelés során problémát okozott.

Ezért szükséges volt a meglévő szikkasztó árkok átalakítása, összekötése, mélyítése, szintbe hozása. A terület lejtésviszonyai alkalmasak arra, hogy a tervezett csatornahálózattal összegyűjtött csapadékvizek a befogadókba vezethetőek.

A fejlesztés eredményeként megújult a csapadékvíz elvezető hálózat, ezen belül pedig a nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt.

Helyszín Szakmár Mátyás Király utca, kiskőrösi utca, Petőfi utca, Rákóczi utca, Bajcsy Zsilinszky utca. Szikkasztómező kialakítása a Mátyás Király és a Bajcsy Zsilinszky utcában.

A csapadékvíz elvezető hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő helyreállítása, átereszek átépítése, bővítése is megtörtént.

Az elkészült fejlesztés mind gazdasági, mind környezetei és lakossági igényeket figyelembe véve indokolt volt.

A projektről a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

További információ kérhető:

András Gábor
szakmar@dunaktv.hu
06 (70) 903 6739

Szakmár, 2019. március 01.

                                                                                         Szakmár Község Önkormányzata

Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

Még több képet talál ITT a pályázat megvalósításáról

2019 | 06 | 24.

Sajtóközlemény

Iparterület fejlesztése Szakmáron

TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00004

Szakmár Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című pályázati kiírásra. Az Iparterület fejlesztése Szakmáron című és TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00004 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható költségeinek ERFA Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

Pályázat címe: Iparterület fejlesztése Szakmáron

Szerződött támogatási összeg: 45.000.000,00,- Ft
Támogatás mértéke ({ff9d513f7c3680b789f854f5f541f9cf26f74964b71e918f9d1fdd9da7ed87a8}-ban): 100{ff9d513f7c3680b789f854f5f541f9cf26f74964b71e918f9d1fdd9da7ed87a8}
Pályázat összköltsége: 45.000.000,00,- Ft
A pályázat megvalósításának kezdete: 2018. 06 01.
A pályázat befejezésének időpontja: 2019. 06 30.

Szakmár 02/9 és a 03/10 helyrajziszámú földút stabilizációját szerette volna megvalósítani Szakmár Község Önkormányzata, amely a vonzáskörzetében lévő vállalkozások jobb megközelíthetősége miatt vált szükségessé.

A projekt által az érintett területeken új munkalehetőségek megteremtése, a foglalkoztatás növelése a kevésbé versenyképes térségekben működő, betelepült vállalkozások működési helyszínének infrastruktúra fejlesztése, a működési feltételeik kedvezőbbé tétele volt az alapvető elvárás.

Ezért a pályázó zöldmezős beruházást valósított meg, mivel Szakmár területén nem volt korábban iparterület. A 19,4 ha iparterület elérhetőségének javításával a befektetők, betelepülő vállalkozások számára vonzóvá tette a megvalósítási helyszínt.

A megvalósult fejlesztés során elkészült:
565 méter hosszú útszakasz, melyből 221 méter aszfaltos, 334 méter mart aszfaltos,
565 méter hosszú gyepráccsal burkolt és földmedrű csapadékvíz elvezető árok kiépítése,
1 darab transzformátor állomás kiépítése.

Az elkészült fejlesztés mind gazdasági, mind környezetei és lakossági igényeket figyelembe véve indokolt volt.

A projektről a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

További információ kérhető:

András Gábor

szakmar@dunaktv.hu
06 (70) 903 6739

Szakmár, 2019. június 24.

                                                                                         Szakmár Község Önkormányzata

Önkormányzati adóhatóság dokumentumai

2017. évi helyi iparűzési adó bevallás

Megtekint

2016. évi helyi iparűzési adó bevallás

Megtekint

2015. évi helyi iparűzési adó bevallás

Megtekint

Mezőgazdasági őstermelő nyilatkozata a 2014. évi árbevételről

Megtekint

BEVALLÁS

gépjárműadóról

Megtekint

BEVALLÁS

a magánszemély kommunális adójáról

Megtekint

Kérelem

TÚLFIZETÉS VISSZAUTALÁSÁHOZ

Megtekint

Kérelem

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY kiállításához

Megtekint

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

Megtekint

BEVALLÁS

a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

Megtekint

BEVALLÁS

a helyi iparűzési adóról H nyomtatvány

Megtekint

KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ

a bevallás helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

MEGTEKINT

Megnyert palyazatok
Skip to content