Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: SzakmariKOH

Szakmár-Felsőerek szállási út felújítása

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-PLUSZ-1.2.3-BK1-2022-00020

Kedvezményezett: Szakmár Község Önkormányzata

Támogatás összege: 50.000.000,- Ft

Támogatási intenzitás: 100%

Befejezés tervezett időpontja: 2023. 12. 31.

A Szakmár, Felsőerek szállás belterületi útja a Magyar Állam tulajdona volt 2020. év végéig, de a közúton sem felújítások, de még minimális karbantartások sem történtek. A belterületi út tulajdonjogát 2020. év végével Szakmár Község Önkormányzata – a későbbi fejlesztési források reményében – átvette. A közút jelenlegi, erősen romlott állapota azonnali felújítást igényel. Az út állapotának további romlása esetén a tömegközlekedés és a későbbiekben személygépjárművel történő közlekedés már nem biztosítható, így a településrészen élők (108 fő (2009)) jelentős részének erősen korlátozott lenne a közlekedés, ami által ellehetetlenedik a munkavégzés, a közintézményekbe történő eljutás, az életszínvonal fenntartásához szükséges termékek beszerzése, a közösségi kapcsolatok fenntartása, stb.

A fejlesztéssel érintett terület közvetlen környezetében lakóépületek találhatók, a tágabb környezetben pedig a területre jellemzően mezőgazdasági tevékenység végzésére alkalmas területek, gazdasági épületek találhatók, amelyek elérhetősége javul a fejlesztést követően. A települést a 53109-es, szilárd burkolatú útról lehet megközelíteni, ezen kívül más szilárd vagy stabilizált úton keresztül a település és körzete nem közelíthető meg, csak földúton, ami személygépjárművek, tömegközlekedési eszközök számára nem megfelelő, csapadékos időben pedig a mezőgazdasági gépek számára is nehezen járható terepet jelent.

A sokasodó kátyúkat a helyközi tömegközlekedést biztosító szervezet gépjármű vezetői már észrevételezték, és jelezték, hogy amennyiben az út állapota tovább romlik, a buszközlekedést korlátozni, szélsőséges esetben fel kell függeszteni, aminek következtében a lakosok elvesztenék a tömegközlekedés lehetőségét.

Az út korszerűsítése céljából tervező került felkérésre, aki a vonatkozó jogszabályok ismeretében meghatározta a korszerűsítés mértékét. A korszerűsítés során az 555 méter hosszúságú útszakaszon a teherbírási elégtelenségeket pályaszerkezet cserével kell javítani, a felgyűrődéseket le kell marni, a magas padkát fel kell nyesni és el kell szállítani, a hulladékot az előírásoknak megfelelően kell kezelni. A szikkasztó árokból a cserjét ki kell írtani és az árkot ki kell tisztítani. A burkolatra profilozó kiegyenlítő réteget kell építeni Z 0/22 zúzalékból 5 cm vastagságban 2,5 %-os két oldali oldaleséssel, majd 2,5+3,5 vastagságban AC-11 N j. kopó aszfaltot kell építeni szintén két oldali 2,5 %-os oldaleséssel.  Az aszfaltot az útcsatlakozásoknál le kell lefuttatni. Az út padkáját 1,0 m szélességben 10 cm vastagságban Z 0/22 zúzalékból kell megépíteni. A korszerűsítést követően a pályaszerkezet a fenntartási időszak ideje alatt, illetve azt követő években nem igényel javítási költségeket, a minimális karbantartási költségek az árok és az útfelület tisztítására vonatkoznak. A műszaki tartalom csökkentése esetén a burkolat idő előtti berepedezése, felgyűrődése, kátyúsodása fordulhat elő, ami a pályaszerkezet gyors romlásával jár együtt.

Az új, korszerűsített burkolat alkalmas a menetrendszerű helyközi járatok-, a helyi lakosok gyalogos-, kerékpáros-, és gépjárművel történő-, illetve a település helyéből adódó gazdasági célú járművek közlekedésére.

Szent Asztrik Katolikus Általános Iskola energetikai korszerűsítése

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BK1-2021-00100

Kedvezményezett: Szakmár Község Önkormányzata

Szakmár község oktatási életének meghatározó helyszíne az Erzsébet utca 15. szám alatt található Szent Asztrik Katolikus Általános Iskola épülete, közel 1000 m2 alapterülettel, melynek a pályázat megvalósítása előtti energiahatékonysági besorolása az II „Rossz” kategóriába esett. Az ebbe a kategóriába tartozó ingatlanok súlyosan elavultak, a rezsiköltségek kiemelten magasak. Az épület energetikai fejlesztésének tervezése során a DD „Korszerűt megközelítő” kategória elérése volt a cél. Az ebbe a kategóriába sorolt ingatlanok mérsékelt energiafogyasztásúak, a rezsiköltségek kedvezőek. A kitűzött cél elérésével, az épület energetikai korszerűsítésével az intézmény a jelenlegi műszaki elvárásoknak megfelelően, hatékony módon lesz képes üzemelni. Az épület a fűtés éves nettó hőenergiaenergia igénye közel 400 kWh/év/m2 értékű volt, mely érték a fejlesztést követően 150 kWh/év/m2 alattira javul.

A korszerűsítés során elsődlegesen az épület hőmegtartó képessége került javításra, ezután az egyes energiatermelő egységek cseréjével került hatékonyabbá az épület fűtés ellátása. E célból 24-25 cm. tető- és padlásfödém-szigetelés, 16 cm-es homlokzati szigetelés és 12 cm-es lábazati szigetelés lett felhelyezve. Az épület fűtési hatékonyságának javítására a korszerűtlen fűtési rendszere kondenzációs kazán által működtetett rendszerrel lett kiváltva. Emellett egy 11 kWp beépített csúcsteljesítményű, polikristályos technológiájú napelemes rendszer került telepítésre, mely környezetbarát módon, megújuló energiaforrásból táplálkozva képes az intézmény villamosenergia-fogyasztását a minimálisra csökkenteni. A fejlesztésnek köszönhetően az épületbe való akadálymentes bejutás továbbá 1 db mozgáskorlátozott mellékhelyiség is kialakításra került.

A beruházás megvalósulásával jelentősen csökkent az épület földgáz és villamosenergia felhasználása, a fejlesztés eredményeként éves szinten 72,35 CO2 egyenérték tonna üvegházhatású gáz kibocsátás csökkenés és 11 kW-nyi új, megújuló energiatermelő kapacitás realizálható.

Megnyert palyazatok
Megszakítás