Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: SzakmariKOH

Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása – 2020.

Támogatott: Szakmár Község Önkormányzata (6336 Szakmár, Bajcsy Zsilinszky utca 24.)
Program száma: MFP-EIM/2020
Alprogram neve: Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása – 2020.
Projekt címe: Leromlott állapotú épület megvásárlása és bontása Szakmáron.
Támogatói okirat azonosító: 3196963182
Megvalósítás éve: 2022.
Támogatás összege: 4.999.998 forint
Támogatás mértéke: 100%
A projekt megvalósításának kezdete: 2021. 07.06.
A projekt megvalósításának befejezése:2022.06.31

Szakmár Község Önkormányzata a 3196963182 iratazonosító számú Támogatói Okirat alapján a 2020. évi Magyar Falu Program keretén belül sikeresen pályázott az „Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása” alprogramra. A projekt illeszkedett a pályázati kiírás szerinti célokhoz, támogatható tevékenységekhez.

A pályázat keretén belül az Önkormányzat 4.999.998 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Szakmár településen is jellemző, hogy az idősebb emberek elhalálozásával vagy az ingatlantulajdonosok, örökösök elköltözésével a korábban rendezett épületek elhanyagolttá válnak, az építmények állapota leromlik, amely idővel veszélyezteti a szomszédok életbiztonságát, zavarja a településképet, az ingatlanon megjelenik a parlagfű és más gyomnövények, fertőzésveszélyes helyzetek alakulnak ki, valamint ezek az épületek vonzzák az illegális házfoglalókat is. A pályázat lehetőséget biztosított a településen lévő elhagyott ingatlanok megvásárlására és közcélra történő hasznosítására. Az Önkormányzat célul tűzte ki, hogy szebb, rendezettebb falukép kerüljön kialakításra, hogy ösztönözze a fiatalok megtartását, helyben maradását.

A támogatás keretén belül sor került a Szakmár, Hunyadi utca 7. (hrsz: 374) szám alatt található elhagyott ingatlan megvásárlására. Az Önkormányzat az elszámolni kívánt költségek között szerepeltette az értékbecslés költségét, a projekt előkészítés, tervezési és adminisztrációs költségeket, az épület megvásárlásának, elbontásának, tereprendezésének, illetve a parkosítás és új kerítés építésének költségét.

A települési önkormányzati és térségi, ill. a térség székhelyének önkormányzati fejlesztései jelen fejlesztéssel koherens egységben vannak.

A projekt megvalósítása az eredeti szakmai és pénzügyi terv szerint történt.

A projekttel kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feltételek teljesültek. A falutáblák, valamint a projekt támogatói tábla kihelyezése megtörtént, melyet fotódokumentáció igazol. Az önkormányzat honlapján a projekt megvalósításáról szóló tájékoztató, az arculati elemek használatával feltöltésre került.

A projekt megvalósítása során közbeszerzési kötelezettség nem merült fel.

A pályázatban megfogalmazott célok maradéktalanul teljesültek.

Szakmár, 2022. 08. 02.

                                             András Gábor – polgármester                                                                     

Tájékoztató Ivóvízhálózat fertőtlenítésről

TISZTELT FELHASZNÁLÓK!

A Kiskunsági Víziközmű – Szolgáltató Kft. értesíti Tisztelt Felhasználóit, hogy

2022. július 07-től 2022. július 18-ig

rendkívüli ivóvíz hálózat fertőtlenítési és hálózat tisztítási munkát végez

Kalocsa – Bátya – Fajsz – Dusnok – Szakmár – Homokmégy –Mácsa – Halom – Öregcsertő – Csorna-puszta – Drágszél – Miske – Újtelek – Dunaszentbenedek – Alsóerek – Felsőerek – Hillye – Alsómégy – Géderlak – Dunapataj – Foktő – Uszód – Ordas – Harta helységekben.

valamint

2022. július 13-július 18-ig

Dunatetétlen Községben.

A fenti időszakban a víz minőségének romlásával, időszakos vízhiánnyal és nyomás csökkenéssel kell számolni. Ivóvízszükségletüket az esetleges rövidebb vízhiányos időszakok áthidalására előtárolással szíveskedjenek biztosítani.

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

                                                         Kiskunsági Víziközmű – Szolgáltató Kft.

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy Szakmár község közigazgatási területén, földi úton történő szúnyoggyérítésre kerül sor.

Kezelés pontos időpontja:
2022. július 1. péntek 21:00 óra

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

Lakosság részére javasolt intézkedések:

  • A szabadban tárolt gyerekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni.
  • A kezelés alatt és azt követő 1 órában javasolt az ablakok, ajtókat zárva tartani és a külsőlevegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni.
  • A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni.
  • A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelébe tartózkodni nem szabad.
  • A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. Ezért a szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Szakmár Község Önkormányzata

Szakmár községháza épületenergetikai korszerűsítése

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00028

Kedvezményezett: Szakmár Község Önkormányzata

A Községháza épületenergetikai korszerűsítése során elkészült tervezett állapotra vonatkozó energetikai számításban a TNM rendeletben foglalt előírások szerinti megfeleléssel készült. Az épület jelen meglévő állapotában HH „gyenge” kategóriába tartozik. Az ebbe a kategóriába tartozó ingatlanok magas fogyasztásúak, épületszerkezeteik és épületgépészetük is elavult, általában évtizedek óta nem estek át korszerűsítésen. Jelen állapotában az épület évente közel 32 CO2 tonnát bocsát ki. Az épület energetikai korszerűsítés tervezésében elsődlegesen az üvegházhatású gázok kibocsátását célozta meg. A következő energiahatékonysági fejlesztéseket célozza meg:

A Felhívás 2.1.2.1 1. pontjában Épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által, valamint a Felhívás 2.1.2.1 2. pontjában Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, valamint a Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása tevékenységeket tartalmazza.

Az épület a tervezett energetikai fejlesztés hatására BB „közel nulla energiaigény” energetikai osztályba kerül. A közel nulla energiaigényű épületek követelményszintje az új épületek építésekor alkalmazandó előírás, amely több energetikai paraméterét is meghatározza az ingatlanoknak, ilyen a beépíthető nyílászárók minősége, a hőszigetelések mértéke és bizonyos megújuló energiaforrások kötelező alkalmazandósága. A Felhívásban DD Korszerűt megközelítő kategória elérése a kötelezően teljesítendő feltétele a pályázatnak viszont ezen túlmenően az épület ennél energiahatékonyabb osztályba kerül. A CO2 kibocsátása csupán 6,5 CO2 tonna évenkénti kibocsátásra csökken ezáltal a fejlesztés utáni állapotra az épület CO2 kibocsátása 1/5-ére csökken várhatóan. Az épület központi szerepet tölt be a település mindennapjain során. A tervezett fejlesztéssel az energia költségek, a fosszilis vásárolt villamos energia és a vásárolt földgáz költségek jelentős mértékben csökkennek. Megújuló energiaként napelemes rendszer telepítése tervezett, mely rendszer összesített névleges teljesítménye 10,260 kWp.

Megnyert palyazatok
Megszakítás